NMBS app misleidt reizigers

Gisteravond 4 maart 2017 werd om 20.55 uur een storing aan de seininrichting te Geraardsbergen gemeld. De storing was na goed drie kwartier opgelost. Eind goed al goed denkt u wellicht ? Niet voor de reiziger. Voor de zoveelste keer hapert ook het informatiesysteem via de website of de applicatie. Het gevolg is dat enkele treinen geen update meer krijgen of met andere woorden je kan niet zien of de trein al vertrokken is. En dat is niet de eerste keer want soms gebeurt het ook dat een trein wordt opgehouden en de app flipt door dit oponthoud (lees : geen enkele update meer).

De NMBS moet dringend werk maken van een betere doorstroming van de realtime gegevens. Zoals u hieronder ziet … om 21.47 uur is de trein naar Gent Sint-Pieters volgens de NMBS app nog altijd niet vertrokken terwijl deze trein uiteindelijk maar met een paar minuten vertraging reed (maar dat kreeg je als reiziger pas uren nadien te zien…).

Graag een oplossing voor problemen bij geblokkeerde treinen (de evenwichtstreinen die terug rijden krijgen nu geen vertraging mee !) én bij problemen met pakweg de seininrichting. De vermelding dat de storing was opgelost te Geraardsbergen resulteerde niet in het afficheren van de realtime info… (trein 1891).

Van Antwerpen-Oost naar Antwerpen-Centraal

In de verzameling vond ik nog een postkaart van het station Antwerpen-Oost. Even terug in de tijd… De eerste Belgische spoorlijn Brussel-Mechelen, werd ingehuldigd op 5 mei 1835, op 3 mei 1836 volgde het deel Mechelen-Antwerpen. Het allereerste station te Antwerpen, Antwerpen-Borgerhout (Anvers-Borgerhout) was niet meer dan een houten barak gelegen buiten de toenmalige vesting in de buurt van de Carnotstraat : een primitief stationnetje met vier sporen.

In 1854 werd het oude reizigersstation opnieuw vervangen door een houten stationsgebouw, ter hoogte van het huidige Koningin Astridplein. Het stationsgebouw bestond uit een houten paviljoen en kreeg de naam Antwerpen-Oost. Bemerk de paardentram. Het werd in hout opgetrokken omdat het gebouw binnen het schootsveld van ongeveer 500 meter van de Spaanse vesting lag. Houten stationsgebouwen waren niet alleen in Antwerpen geregeld door vestingswetten. Ook in Dendermonde en Gent werden houten stationsgebouwen omwille van  deze reden opgetrokken. Ze konden immers bij calamiteiten snel afgebroken of in brand worden gestoken.

Kort na de ingebruikname van dit station, met name op 26 juni 1854, werd de lijn Antwerpen-Roosendaal-Moerdijk officieel ingehuldigd. Toen in 1859 werd besloten de Spaanse vestingen te slopen, waardoor de militaire erfdienstbaarheden vervielen, die het bouwen van constructies uit bestendige materialen in een zone van pakweg 500 meter rond de vestingwal verboden, overwoog men de bouw van een stenen station. Men besloot het nieuwe station op te richten op de plaats van het oude en de spoorwegbedding te verhogen. De uitvoering der werken dateert van 1895-05. De Ooststatie werd vanaf 1899 de Middenstatie…

En wat met het oude houten stationsgebouw uit 1854 ? Sommigen menen dat dit naar Dendermonde verhuisde, maar daar stond al een houten gebouw in 1880 en het komt (volgens het fotomateriaal) ook niet overeen.

De overkapping uit het midden van de 19de eeuw kwam wel terecht in Turnhout ! Met dank aan Lode Poupaert voor het filmpje !

Carnaval Oilsjt

In Aalst ging zondag 26/02/17 de 89ste Carnavalsstoet uit. Mijn aandacht gaat dan uit naar de losse groepen die soms wel eens een thema over het openbaar vervoer in de belangstelling brengen. Helaas, geen uitgesproken thema deze keer, niet zoals in de 85ste stoet die op 11/02/13 uitging… toen was de Fyra kop van Jut… en werd een rol weggeleigd voor de niFYRopA,  den direct nor De Panne (Italjonse klodden).

Deze keer aandacht voor de afschaffing van de eerste klasse voor hoge ambtenaren (niet direct een hoogtepunt in de stoet). Ook de verhuizing van de bussen van het depot Sint-Niklaas naar Aalst omwille van de LEZ te Antwerpen… deze groep was wel origineel !

En tot slot nog een beeld vanaf het Stationsplein… het Cluysenaarstation met Ajoin-versiering en dansende Loizemanen. De Lijn legde trouwens ook extra (niet-LEZ ?)-bussen in vanuit Aalst richting Geraardsbergen… en aan bussen geen gebrek want ook de NMBS deed mee !

Bellot

François Bellot (minister van Mobiliteit) spreekt van 1,05 miljard euro nodig om het Gewestelijk Expresnet (GEN/RER) te voltooien. Zo komen we uit bij een half miljard euro om het GEN/RER af te werken in Wallonië (Vlaanderen 75 miljoen en in Brussel en de Vlaamse rand tussen Wallonië en Brussel maar liefst 458 miljoen).

Die 60/40 verdeelsleutel is volgens de audit van het Rekenhof één van de redenen voor de aanzienlijke vertragingen in de uitrol van het GEN/RER. Tot op heden werd die verdeelsleutel jaarlijks toegepast wat de vlotheid van de uitvoering van de projecten niet ten goede kwam. Bellot werkt aan een akkoord met de ondertekenaars van de GEN-conventie om de verdeelsleutel over meerdere jaren toe te passen. De PS vraagt zelfs om het hele GEN/RER project uit die verdeelsleutel te halen wat uiteraard compleet absurd is.

Wanneer je de Nederlandstalige en Franstalige kranten vergelijkt zie je overigens een zeer verschillende insteek : Franstalige kranten hebben het vaker over ergernissen van reizigers, sluiten van loketten en druk van politici om die toch open te houden of het protest tegen een slechte dienstregeling, terwijl Nederlandstalige kranten het meestal hebben over af te schaffen overwegen, afgereden slagbomen of een bovenleiding die moet hersteld worden…

Er zijn nochtans ook veel noden in Vlaanderen. De verhoging van de perrons is er vast en zeker één van. Hopelijk wordt het geld snel geïnvesteerd. Stap in Zottegem maar eens op af de trein. Je moet bijna een bergbeklimmer zijn. En in Viane-Moerbeke (L123) is het nog slechter. De halte ligt in een bocht mét lage perrons en geeft vooral bij de opstappende reizigers richting Brussel problemen… Het is trouwens het enige station dat Infrabel niet aanpakt op deze lijn. In Turnhout kunnen ze er ook van van meespreken : de belangrijke verharding van het perron blijft een doorn in het oog van vele pendelaars net als de lage perrons. Foto : Het oude perron van Tollembeek (links) op lijn 123 Geraardsbergen – Edingen werd niet meer vernieuwd, maar voorbij de overweg werd een nieuw perron aangelegd. Het perron richting Brussel (met mijnwerkerslamp als herinnering aan hen die in de steenkoolmijnen werkten in le Centre en de Borinage) in renovatie op 23/10/2011.

Eerste klasse

Vandaag sporen we met trein 1555 van 06.25 uur in Geraardsbergen naar Brussel-Zuid. Perfect op tijd komen we aan in Brussel en de overstap met trein 4506 van Charleroi-Sud naar Antwerpen-Centraal verloopt ook heel vlot. Op ongeveer 1 uur en 35 minuten staan we vanuit Geraardsbergen in hartje Antwerpen.

Zoals u wellicht weet beste lezer, leg ik mijn reizen af in eerste klasse, niet in het minst om te ontsnappen aan de drukte in tweede klasse. Bij het instappen in Brussel-Zuid hoorde ik nog twee vriendinnen tegen elkaar zeggen dat eerste klasse niet meer van deze tijd is en een houder van een biljet tweede klasse (enkel Engelstalig, deed zelfs geen moeite om ook maar enige andere taal te spreken) kon het niet geloven dat hij fout zat. En toch pleit ik voor het behoud van deze luxe in de trein. Vooral wie ver reist zal dit zeker waarderen. Het is aan de NMBS om voldoende rijtuigen tweede klasse te voorzien en al die het wil een extraatje aan te bieden. U mag er zeker van zijn. Er wordt zeker en vast nog in eerste klasse gespoord en niet alleen door NMBS-personeel. Mij geeft het toch een hoge graad van voldoening in bepaalde treinen (vooral tussen Antwerpen en Brussel of Gent).

Ook vanavond verloopt alles vlot. Het ritje van Antwerpen naar Brussel gaat stipt op tijd en de overstap op trein 2239 naar Denderleeuw gaat zonder problemen. We hebben geluk. We zitten in het niet-gemoderniseerde treinstel 420 en dan nog onder een kapotte TL-lamp. Dat is pas genieten. De rust wordt alleen verstoord door een wat oudere man die telefoon krijgt en naar eigen zeggen zijn mails al een paar dagen niet gelezen heeft. Ik kan het hem niet nazeggen. We staan er soms niet bij stil hoe afhankelijk we zijn geworden van online informatie. Al bij al een rustige dag op het spoor, gelukkig maar !

Vlotjes

Het is niet elke dag kommer en kwel. Vandaag verloopt vrij vlot, alleen lijk ik wel op stap met het nieuwe systeem van de toekomst : de eenmansbediening, geen treinchef meer aan boord. Van Geraardsbergen naar Antwerpen en terug naar Brussel tot Denderleeuw. Geen treinbegeleider gezien. Enkel in de laatste trein van de dag, trein 1568 Denderleeuw – Geraardsbergen – Edingen – Halle – Brussel – Schaarbeek daagt er plotseling toch nog een lonely wolf als treinbegeleider op.

De treinchef van IC2239 Tongeren – Gent Sint-Pieters is wel alert voor de uitstappende reizigers te Liedekerke. Tot 4x toe wordt de hele litanie van het verbod tot afstappen in de vier laatste rijtuigen opgezegd. Gelijk heeft ze, want ik vermoed dat het daar geen gemakkelijke zaak is…

Trein 1568 is dus de laatste trein van de dag en die zit aardig vol is mijn indruk. De gewoontereizigers weten het al, enkel het eerste motorstel rijdt naar Geraardsbergen – Schaarbeek. Als een bezetene zie ik toch een aantal mensen op het toegangsknopje van het tweede stel drukken. Dat laten we echter achter in Denderleeuw.

En tot slot nog eens een goede raad voor de ontwikkelaars van de NMBS app. Laat jullie applicatie eens testen door mensen die er elke dag mee te maken hebben.

Dan zou je ongetwijfeld merken dat sommige aankondigingen voor een probleem in Luxemburg storend zijn als je op een trein van Brussel naar Denderleeuw zit. Enige logica ziet precies niet in dat systeem en er wordt door de jaren heen ook niets bijgeleerd. Dit is maar één kleine opmerking in een waslijst van wel 20 zaken die absoluut beter kunnen, maar we weten dat de NMBS liever geen goede raad ontvangt.

Communiceren met reizigers ? De NMBS leert het niet.

Over deze ochtend gaan we maar zwijgen. Een aansluiting die geen aansluiting is, missen we in Brussel-Zuid en om de tijd te doden rijden we maar door naar Brussel-Noord. Dat scheelt weerom een wachttijd op het perron aangezien we automatisch vertraging opbouwen in de NZV.

Vanavond nemen we trein 2038 in Antwerpen-Centraal. Na een spurtje in Brussel-Noord van perron 12 naar perron 9 halen we nog net trein 1938 richting Tournai. Het smalle perron 12 is helaas zo druk dat je al gemakkelijk 1 minuut verliest door een teveel aan reizigers die aan de deuren staan te wachten. Gelukkig betekent het halen van deze trein met M6-rijtuigen (bezetting 95 % in eerste klasse bij vertrek in Brussel-Zuid, minister Vandeput, de promotor van het afschaffen van eerste klasse voor bepaalde ambtenaren mag eens meereizen) een stressloze overstap op trein 8576 Edingen – Geraardsbergen.

Helaas tikken de minuten voorbij in Edingen en blijven de treinen uit de Brusselse NZV doorstromen op spoor 3. De treinbegeleidster heeft er precies geen kaas van gegeten en pas om 18.02 uur (normaal vertrek om 17.43 uur) als onze trein in beweging komt, wordt er omgeroepen dat er aansluiting moest verleend worden.

Blijkbaar is het niet mogelijk om de reizigers al was het maar met één zinnetje om 17.43 uur te informeren dat we dienen te wachten op treinen uit Brussel. Gek toch vind ik dat en bovenal een gemiste kans, want er is nu een omroepsysteem in de trein en toch wordt er geen gebruik van gemaakt om het basisbeginsel van informatie geven uit te voeren. Over de vertraging maken we geen opmerkingen (de officiële wachttijd voor deze trein bedraagt minder dan 14 minuten), maar desinformatie vind ik wel erg.

Geen treinverkeer met carnaval Aalst / Ronde van Vlaanderen

Een verwittigd man is er twee waard. De aanhangers uit de regio Geraardsbergen en Ninove die naar Carnaval Aalst willen afzakken boeken best een ander vervoermiddel dan de trein, want in het weekeinde van 25 en 26 februari 2017 is er geen treinverkeer tussen Geraardsbergen en Denderleeuw. De NMBS legt evenwel een vervangende busdienst in. Uiteraard kan de echte carnavalsvierder ook de eerste trein op maandag (dinsdag of woensdag) terugnemen… Dat geldt ook voor de reizigers die naar Krakelingen te Geraardsbergen komen kijken !

Ook in het weekeinde van 1 en 2 april is er geen treinverkeer wegens werken (onder andere vervangen van de oude dwarsliggers). Dat betekent dat de wielerliefhebbers voor de Ronde van Vlaanderen vanuit de richting van Denderleeuw best alternatieven zoeken als ze in Geraardsbergen of omgeving de Ronde willen zien. Een busreis doorheen de Denderstreek is uiteraard ook mogelijk met de NMBS dat weekeinde.

En nog eens terug naar 9 februari 2009, toen de oude klassieke motorstellen van dienst waren tussen Aalst en Geraardsbergen tijdens het weekeinde van carnaval Aalst.

Tekort aan Nederlandstalige machinisten

De NMBS gaat in december 2017 een nieuwe uitbreiding van het aanbod invoeren. Dat was al langer bekend. Concreet beoogt het nieuwe vervoersplan voor december 2017 de verhoging van het aanbod (stijging van het aantal treinkilometers met 3,9 miljoen) wat neerkomt op een toename met 5,1 procent ten opzichte van het huidige vervoersplan.

Meer treinen betekent ook meer machinisten en laat dat net nu het probleem zijn. De eerste 9 maanden van 2016 verlieten 218 treinbestuurders de NMBS en werden er 207 nieuwe machinisten aangeworven volgens cijfers van de federale minister van Mobiliteit Bellot. Vooral de indiensttreding van Nederlandstalige machinisten blijkt een probleem te zijn. Bovendien lijkt de NMBS er niet in te slagen alle machinisten aan boord te houden.

In de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB voor 2016 staat het nog niet als statistisch zwaar knelpuntberoep, maar dat zou wel eens snel kunnen veranderen.

Overigens blijkt maar 10 % van de deelnemers aan de infosessies te slagen in de moeilijke selectieprocedure.

En tot slot nog dit : Politici verliezen hun zetels…  met dank aan De Beiaard (nieuwssite uit de Vlaamse Ardennen).

Bevrijding

Als het goed is mag het ook gezegd worden. Het gaat de laatste tijd weer wat beter met de stiptheid van trein 2006 van Charleroi-Sud naar Antwerpen-Centraal. Is het een tijdelijk fenomeen of is er wat bijgestuurd ? Ik weet het niet.

Vanavond neem ik trein 4539 van Antwerpen-Centraal naar Charleroi-Sud tot in Brussel-Noord. Terug een normale samenstelling van het treinmaterieel (9 rijtuigen M6).  Voor Mechelen lopen we vertraging op door kruising met een Thalys. Het aandeel vertraging voor binnenlandse treinen moet enorm zijn als gevolg van de absolute voorrang van die Thalys treinen. De treinchef is echter van het plezante type met zijn originele boodschap…

Maar een ongeschreven pendelaarswet zegt dat vertraging leidt tot nog meer vertraging. En zo gaat het ook. Net voorbij Mechelen is het opnieuw wachten op passage van de IC van Brussel-Zuid naar Amsterdam. Net voor Vilvoorde gaat het aan 40 km/u, maar groen licht zorgt in extremis nog voor een mirakel voorbij Vilvoorde : we zien onze trein 1590 zich klaarmaken voor het vertrek in Schaarbeek én we zitten er nog net voor (aankomst in Brussel-Noord met +6).

Het zou niet de eerste keer zijn dat ik de aansluiting (neen, gewoon volgende trein, aansluiting bestaat niet voor de treinen die ik neem) in Brussel-Noord mis omdat ze de trein naar Geraardsbergen – Denderleeuw via spoor 10 de Noord-Zuidverbinding inloodsen. Gelukkig, deze keer geen onverwachte verrassing en we komen in Geraardsbergen aan met +5.