Van Antwerpen-Oost naar Antwerpen-Centraal

In de verzameling vond ik nog een postkaart van het station Antwerpen-Oost. Even terug in de tijd… De eerste Belgische spoorlijn Brussel-Mechelen, werd ingehuldigd op 5 mei 1835, op 3 mei 1836 volgde het deel Mechelen-Antwerpen. Het allereerste station te Antwerpen, Antwerpen-Borgerhout (Anvers-Borgerhout) was niet meer dan een houten barak gelegen buiten de toenmalige vesting in de buurt van de Carnotstraat : een primitief stationnetje met vier sporen.

In 1854 werd het oude reizigersstation opnieuw vervangen door een houten stationsgebouw, ter hoogte van het huidige Koningin Astridplein. Het stationsgebouw bestond uit een houten paviljoen en kreeg de naam Antwerpen-Oost. Bemerk de paardentram. Het werd in hout opgetrokken omdat het gebouw binnen het schootsveld van ongeveer 500 meter van de Spaanse vesting lag. Houten stationsgebouwen waren niet alleen in Antwerpen geregeld door vestingswetten. Ook in Dendermonde en Gent werden houten stationsgebouwen omwille van  deze reden opgetrokken. Ze konden immers bij calamiteiten snel afgebroken of in brand worden gestoken.

Kort na de ingebruikname van dit station, met name op 26 juni 1854, werd de lijn Antwerpen-Roosendaal-Moerdijk officieel ingehuldigd. Toen in 1859 werd besloten de Spaanse vestingen te slopen, waardoor de militaire erfdienstbaarheden vervielen, die het bouwen van constructies uit bestendige materialen in een zone van pakweg 500 meter rond de vestingwal verboden, overwoog men de bouw van een stenen station. Men besloot het nieuwe station op te richten op de plaats van het oude en de spoorwegbedding te verhogen. De uitvoering der werken dateert van 1895-05. De Ooststatie werd vanaf 1899 de Middenstatie…

En wat met het oude houten stationsgebouw uit 1854 ? Sommigen menen dat dit naar Dendermonde verhuisde, maar daar stond al een houten gebouw in 1880 en het komt (volgens het fotomateriaal) ook niet overeen.

De overkapping uit het midden van de 19de eeuw kwam wel terecht in Turnhout ! Met dank aan Lode Poupaert voor het filmpje !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *